โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2515  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์น้อย ตำบลท่าศาลา กิ่งอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

           20 เมษายน 2515 ทางราชการ ได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์  ปทุมพร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก และในปีเดียวกันได้งบประมาณอาคารเรียนแบบ ป.1.ซ แล้วเสร็จใช้การได้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2515 งบประมาณ 70,000 บาท   (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

           26 ตุลาคม 2516 ทางโรงเรียนเปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตามนามใหม่ของหมู่บ้านเพื่อเป็น ศิริมงคลแก่สถานที่ราชการ

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ มีอาคารเรียนอาคารประกอบได้แก่ อาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง  บ้านพักครู 1  หลัง   ส้วม 1 หลัง  สนามฟุตบอล 1 สนาม   สนาม สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม

          ในด้านการจัดการเรียนการสอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีครูผู้สอน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1 คน มีนักเรียน 7 คน มีนายขวัญศักดิ์  ชำนาญเวทย์ เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งอำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลลิตา พรหมรักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870187 อีเมล์: lalitads2535@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา พรหมรักษา โทรศัพท์: 0821024007 อีเมล์: lalitads2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]