โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (V­ISION)

            นักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป. 3 )ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และนักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.6 ) ทุกคนต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดคำนวณได้และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นคุณธรรมนำความรู้  สถานศึกษาได้มาตรฐาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลลิตา พรหมรักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870187 อีเมล์: lalitads2535@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา พรหมรักษา โทรศัพท์: 0821024007 อีเมล์: lalitads2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]