โรงเรียนบ้านนาคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านบ้านนาคูณ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  2484  โดยราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มีครูคนแรกคือ  นายพร  เสนานุช เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ป. 1 – ป.4
                 ในปีพ.ศ. 2514 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ จำนวน 2 ห้องเรียน

  บ้านพักครู แบบองค์การ 1 หลังและปี พ.ศ.2522 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ ขนาด  4  ห้องเรียน

                ในปีงบประมาณ  2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงฝึกงานจำนวน  1 หลังและส้วมขนาด  2  ที่นั่ง  1 หลัง

                ในปีงบประมาณ  2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง

                ในปีงบประมาณ  2546  ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ  สปช. 601/26   ขนาด   2  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง

  ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  46 คน  ข้าราชการครูทั้งสิ้น 3  คน  ชาย 1 คน  หญิง 2 คน  มีลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 คน   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม  8  ชั้นเรียน   มี นายชัยสิทธิ์   พรหมรักษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านนาคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา โทรศัพท์: 0985398794 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]