โรงเรียนบ้านนาคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านนาคูณ

  นายด่วน  สุวรรณชาติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ                             ประธานกรรมการ

  นางอำพร  จำรัสกลาง   ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  นางนงค์รัก  บัวบาน    ผู้แทนครู                                    กรรมการ

  นายสมคิด   โสประดิษฐ์   ผู้แทนองค์กรชุมชน                     กรรมการ

  นายสมพงษ์  บุศรีภูมิ    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  นายจำเนียร  วังคีรี  ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  นายกำจร  สุริยะ  ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา                กรรมการ

  นายสถิตย์  วังคีรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

  นายชัยสิทธิ์  พรหมรักษา  ผอ.ร.ร.บ้านนาคูณ      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านนาคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา โทรศัพท์: 0985398794 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]