โรงเรียนบ้านนาคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนบ้านนาคูณ

  เด็กชายสุธิโรจน์  ทะนารี                   ประธาน

   เด็กหญิงรัตนาพร  บุญศรีภูมิ                 รองประธาน

  เด็กชายวรเชษฐา  มาสีวัน                      กรรมการ

  เด็กหญิงวินพร  สุวรรณชาติ                 กรรมการ

   เด็กหญิงพรไพลิน  บุญศรีภูมิ                กรรมการ

   เด็กหญิงณฐฏณิชา  สุวรรณชาติ          กรรมการ

   เด็กหญิงชลธิชา   พรหมรักษา             กรรมการ

   เด็กหญิงนภัสสร  โสประดิษฐ์             กรรมการ

   เด็กหญิงเบญญาภา  หัสน้อย          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านนาคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา โทรศัพท์: 0985398794 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]