โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ประวัติโรงเรียนท่าลี่วิทยา

 

โรงเรียนท่าลี่วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งที่ 12 ของจังหวัดเลย ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีนายกองสิน สุขทองสา เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรพุทธศักราช 2503 และหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ตามลำดับ ปีการศึกษา 2525 ได้เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท (มพ.ช.) และสิ้นสุดโครงการในปี 2527 

ปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2524 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วช.1) 

ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุพล วุฒิเสน เป็นผู้บริหารแทน นายกองสิน สุขทองสา

ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสมิต บุดดา เป็นผู้บริหารแทนนายสุพล วุฒิเสน

ปีการศึกษา 2540 -2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายถวิล คนฉลาด เป็นผู้บริหารโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555-2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  นายบรรจง  ปัทมาลัย  เป็นผู้บริหารโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทย

ปีการศึกษา 2557-2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  นายกิตติชัย กรวยทอง  เป็นผู้บริหารโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา 

ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  นายอุเทณร์ ขันติยู  เป็นผู้บริหารโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา คนปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 14:57:42 น.

นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นายสุริยา ชาวน้ำปาด
นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]