• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ -สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเลขโทรศัพท์

  1

  นายวุฒิชัย  มัธยัสถ์สิน

  ประธาน 

   

  2

  นายหนูยัน  แจ้งสว่าง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธาน

   

  3

  นายสังวาล จันหลุย

  กรรมการฝ่ายสงฆ์

   

  4

  นางนฤชล รัตนศรีภูมิ

  กรรมการตัวแทนท้องถิ่น

   

  5

  นายสมคิด สีตาล

  กรรมการ/ตัวแทนชุมชน

   

  6

  นางดวงใจ แก้วหลอย

  กรรมการ/ตัวแทนผู้ปกครอง

   

  7

  นายวิริยะ โชคสวัสดิ์ขจี

  กรรมการ/ตัวแทนศิษย์เก่า

   

  8

  นายฌารินี  ทองมี

  กรรมการ/ครู

   

  9

  นายธิติพัชร์  มาลา

  กรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 19:12:53 น.

โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตพร จงแต่งกลาง โทรศัพท์: 0952275817 อีเมล์: keke.paweena@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]