• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผาสายอดวิทยาคม 

  ๑. นายเสด็จ ครยก ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  ๒. นายสำราญ พรมบูรณ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  ๓. นางบุญธรินทร นามนุษย์ศรี ผู้แทนครู กรรมการ
  ๔. นายสังวาลย์ พรมบูรณ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  ๕. นายอุดม อินทร์เพ็ชร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  ๖. นายระวี ตันภักดี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  ๗. พระอาจารย์เกรียงไกร โฆสธมฺโม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  ๘. พระอาจารย์เสรี อธิวโร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  ๙. นายวิชาญ ฮาดสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๐. นายโกศล ประดิษฐ์แท่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๑. นายพิเชษฐ์ สารีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๒. นายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๓. นายผิน แก้วบุญศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๔. นายดาวเรือง สมพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ๑๕. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 11:30:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด เกษดา
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อย

 • นายนพสณฑ์ วิไลวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,685
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนา เพ็ชรสังหาร โทรศัพท์: 0637244664 อีเมล์: wattana.it51@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]