โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ

  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  ธันวาคม    พ.ศ.  2464  โดยอำมาตย์เอก

  ขุนนครนุรักษ์   ( ขันธ์  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร )  นายอำเภอมีชัย  พร้อมด้วย นายบุญมา  ทินาทิน  กำนันตำบลเวียงคุก  เป็นผู้จัดตั้งครั้งแรก  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาวสุวรรณาราม  เป็นสถานที่เรียน

            เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2481  ได้ย้ายมาสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยได้รับเงิน สมทบจากทางราชการและเงินราษฎรในหมู่บ้านปลูกสร้างอาคารเรียน  และตั้งชื่อโรงเรียน ใหม่ว่า  “โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์”   ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ตั้งอยู่ที่บ้านเวียงคุก  หมู่ที่  7   ตำบลเวียงคุก  อำเภอ เมือง    จังหวัด หนองคาย  โดยมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

            เมื่อปี พ.ศ.  2513  ทางโรงเรียนได้ขยายการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และได้รับงบประมาณ  จากทางราชการ   จำนวน 150,000  บาท  ปลูกสร้างอาคารเรียน  ขนาด  3  ห้องเรียน  แบบ ป. 1 ฉ.

            เมื่อปี พ.ศ.  2518  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน  200,000  บาท  ปลูกสร้าง  อาคารเรียนหลังที่  2  ขนาด  5 ห้องเรียน แบบ  ป  1  ฉ.

            เมื่อปี  พ.ศ.  2520  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  280,000  บาท ปลูกสร้าง  อาคารหลังที่  3  ขนาด  4  ห้องเรียน  แบบ  ป. 1 ฉ.

                 ปัจจุบัน  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์มีพื้นที่ทั้งหมด  9  ไร่ 1 งาน  143/10  ตาราง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-8354 อีเมล์: kururat@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: ฐาปดา จันทร์ผาย โทรศัพท์: 0619365195 อีเมล์: chada_jun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]