โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.  นางระเบียบ  สาวิเสน                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ
  2. นายพงษ์  อิ่มสนิท                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ
  3. นางฐาปดา  จันทร์ผาย                        ผู้แทนครู                                  กรรมการ
  4. นายแก้วบุญโขง  โคติเวทย์                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                 กรรมการ
  5. นายอุทัย   กามาพร                             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ
  6. นางอบเชย  ภูวงศ์                               ตัวแทนศิษย์เก่า                       กรรมการ
  7. พระอธิการพิฑูรย์  จารุธ.มโม              ผู้แทนศาสนา                           กรรมการ
  8. นางสาวน้ำอ้อย            สีหาบุตร          ตัวแทนผู้ปกครอง                   กรรมการ
  9. นางปัทมา  รุ่งศิริวัฒนกิจ                      ผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-8354 อีเมล์: kururat@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: ฐาปดา จันทร์ผาย โทรศัพท์: 0619365195 อีเมล์: chada_jun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]