โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อตัวแทนนักเรียน

  1. เด็กชายวทัญญู   อาสนานิ
  2. เด็กหญิงเขมจิรา   ใจดี
  3. เด็กชายจิรายุส   อุปพร
  4. เด็กหญิงพิชามล   สีหาบุตร
  5. เด็กชายนพพร   ทินาทิน
  6. เด็กหญิงนัดทิดา   คำพุทูรย์
  7. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สีหาบุตร
  8. เด็กชายภูริพัฒน์   ปัสสาวาสีงข์
  9. เด็กชายอดิศักดิ์   อุณารักษ์
  10. เด็กหญิงทิยดา   เนื้อแท้ทอง
  11. เด็กหญิงบุษยพรรณ   พรมสีหา
  12. เด็กหญิงปทุมรัตน์   มณีศรี

  คณะกรรมการสภานักเรียน

        1.เด็กหญิงพิยดา   เสื้อแท้ทอง

       2. เด็กหญิงปวีณา  ปัดทุมมา

      3. เก็กชายกรวิทย์  เสียวสวาด

      4. เด็กชายจิตติ   โคธิเสน

     5. เด็กหญิงทรรศณพรรณ   โคธิเสน

    6. เด็กหญิงยลดา  สวัสดี

    7. เด็กชายณัฐพล  คำมีทอง

   8. เด็กชายนัทธพล  ห้องแซง

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-8354 อีเมล์: kururat@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: ฐาปดา จันทร์ผาย โทรศัพท์: 0619365195 อีเมล์: chada_jun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]