โรงเรียนจันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2556  โรงเรียนจันทราราม  จะเป็นโรงเรียนที่มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนและบุคลากรมีการพัฒนาครบทุกมิติ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ปรัชญาของโรงเรียน

  ปญญา   โลกสสมิ  ปชโชโต  ( ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก )

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกรรณิกา วิลัยธรรม

 • นางชุลีพร ขันแข็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,208
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 042990597 อีเมล์: jantraram123@gamil.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชุลีพร ขันแข็ง โทรศัพท์: 0861136950 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]