โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านพวกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 2470   โดยนายคำจันทร์  เวชศาสตร์  ณ  ศาลาวัดบ้านหัวหาด  
  ต่อมาเมื่อวันที่ 15  เดือนมิถุนายน   พุทธศักราช  2487  นายเสริม  โสภาเวทย์
  ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านหัวหาดมาตั้งที่ศาลาวัดบ้านพวก  มีครูทำการสอน 3 คน  คือ
  1.            นายเสริม  โสภาเวทย์
  2.            นายทรัพย์  สุริยะ
  3.            นายพรหมา  ศรีสร้างคอม
  วันที่  12  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2490  นายเสริม  โสภาเวทย์  และชาวบ้าน ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ณ บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน   
  และได้รวบรวมนักเรียนจากบ้านหัวหาดมาร่วมเรียนด้วย  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านพวกมาเป็นโรงเรียนบ้านพวกหัวหาดวิทยา
  ปีพุทธศักราช 2525  โรงเรียนได้แยกสาขาออกเป็น 1 สาขา  คือ  โรงเรียนสาขาหัวหาดและได้แยกเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2529
  ปีพุทธศักราช 2529  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านพวกหัวหาดวิทยา  มาเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านพวก  
  ปัจจุบัน นายนิติพล  ทิพยสุทธิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  เป็นต้นมา  
  จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:49:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์

 • นางสาวณัฐชยา อุดมแสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,690
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4244-9029 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิศาชล สมพันธ์ โทรศัพท์: 0933284858 อีเมล์: ์Nisachon2101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]