โรงเรียนชุมชนบ้านพวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนชุมชนบ้านพวก  จะจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อย่างทั่วถึง 

  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

              นิสัยในการอดออม  น้อมนำหลักคุณธรรม

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

              โรงเรียนวิถีไทย  วิถีพุทธ

  27

  มาตรการส่งเสริม

              ดูแลสภาพแวดล้อม  และสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน

   

  สีประจำโรงเรียน

              สีม่วง-ขาว

   

  ปรัชญาโรงเรียน

             วิริเยน  ทุก.ขมจ.เจติ   ความหมาย   บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:49:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์

 • นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,793
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4244-9029 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิศาชล สมพันธ์ โทรศัพท์: 0933284858 อีเมล์: ์Nisachon2101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]