โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองผือวิทยาคม

   

  ๑.  นายเชื่อง  แก้วพินิจ                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

  ๒.  นางไพรวัลย์  วันทาพงษ์         ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

  ๓.  นายกิตติ  จักรทองดี              ผู้แทนครู                                          กรรมการ

  ๔.  นางเต็มใจ  สรพรหม             ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  ๕.  นายบล  จันมะณี                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  ๖.   นางภีรยา  อนุสาสน์              ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  ๗.  นายอุทิศ  อุนนารัตน์             ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

  ๘.   นายสมชาย  เทพารักษ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

  ๙.   นายเอลวิส  โคตรชมภู        ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4208-9855 อีเมล์: welovebnp@welovebnp.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ โทรศัพท์: 0834133336 อีเมล์: arounwan@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]