โรงเรียนหนองผือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •               คำขวัญ

      “มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน”

                    ปรัชญา

         “สุขาสงฺฆสฺส  สามคฺคี”   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

    สีประจำโรงเรียน

    แดง    หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  ความกล้าหาญ       เหลือง    หมายถึง  ความสงบร่มเย็น  คุณธรรม  จริยธรรม

                  อักษรย่อโรงเรียน

    น.ว.ค.

    วิสัยทัศน์โรงเรียน

                         ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม  มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  เด็กและผู้เรียนเป็นคนดี   มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง  มีสุขภาพแข็งแรง  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง  ชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู่ น่าเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4208-9855 อีเมล์: welovebnp@welovebnp.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ โทรศัพท์: 0834133336 อีเมล์: arounwan@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]