โรงเรียนบ้านนาบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาบง ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 7 ตำบล กองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43110 โทรศัพท์ 042 430133 โทรสาร - E-mail : nabongsch@thaimail.com website : www.nabongsch.org เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการการศึกษา (ระบุ) หมู่ที่ 7 บ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ประวัติโรงเรียนบ้านนาบง โรงเรียนบ้านนาบง ตั้งขึ้นเนื่องจากทางราชการยุบโรงเรียนประชาบาล ตำบลแก้งไก่ ( วัดผาตั้ง ) อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เมื่อเดือน มิถุนายน 2490 วันที่ 2 มิถุนายน 2490 ทางราชการได้มาตั้งโรงเรียนประชาบาล ตำบลกองนาง ( วัดบ้านนาบง ) โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านนาบงเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 ต่อมาเมื่อเดือน มิถุนายน 2512 คณะครูร่วมกับชาวบ้านได้ย้ายที่เรียนจากวัดบ้านนาบง มาตั้งอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านนาบง ในปัจจุบันนี้ โดยได้รับงบประมาณจากสภาตำบล เป็นเงิน 9,450 บาท และได้รับงบประมาณจากทางราชการอีก 1,500 บาท ปี พ.ศ. 2521 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง 3 ที่ เป็นเงิน 6,000 บาทที่ และปี พ.ศ. 2522 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นเงิน 512,500 บาท ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2522 ต่อมาได้งบประมาณก่อสร้างส้วม ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง 3 ที่ เป็นเงิน 15,000 บาท ปี พ. ศ. 2526 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 3 ห้องเรียนเป็นเงิน 150,000 บาท และแล้วเสร็จสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน 2526 ปี พ. ศ. 2541 นางชไมพร จันทนา ได้ก่อสร้างโรงอาหารบริจาคให้โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีสิริพล จันทนา อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาบง ปี พ.ศ. 2544 (วันที่ 6 มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2544) มหาวิทยาลัย อิสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย และคณะครูโรงเรียนบ้านนาบง ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำทางศาสนา ประชาชนและชาวบ้านนาบง ได้ก่อสร้างห้องสมุด 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 112,680 บาท


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านนาบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0133 อีเมล์: nabong_t.nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: กนกนาถ คะดุลย์ โทรศัพท์: 0885623264 อีเมล์: Krubiw_kanok.bk@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]