โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  1. นายประพนธ์  ขันตรีกุล                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

                  2. นายบุญหนัก  ชัยชมภุ                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

                  3. นายสาคร  หอทอง                              ผู้แทนครู                                                กรรมการ

                  4.  นายถาวร  ศรีคำ                                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

                  5. นายพร้อม  พันธ์ศรีทุม                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

                  6. นายประกิจ  หมอยาเก่า                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

                  7. พระครู โพธิคุณาวัฒน์                          ผู้แทนองค์กรศาสนา                               กรรมการ

                  8. นายพนม  ใจอดทน                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

                 9. นายสนิท  อุตมะ                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัศราวรรณ บุญอยู่
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสาคร หอทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,787
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4242-8508 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสาคร หอทอง โทรศัพท์: 082-8395925 อีเมล์: sakornht@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]