โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  ปรัชญาของโรงเรียน

  การศึกษาพัฒนาคน  คนพัฒนาชาติ

   

  วิสัยทัศน์  (Vision)  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ

   

                  ภายในปี  2561 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจัดการศึกษาพิเศษ  สำหรับนักเรียนเรียนร่วมให้ได้รับการศึกษา  ส่งเสริมให้มีพัฒนาการตามศักยภาพ  เน้นผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ก้าวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพต่อไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอภิวัฒน์ แสนอภัย

 • นางชลธิชา กิ่งชัยวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,756
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 042-080-241 อีเมล์: thasunranonline01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวัฒน์ แสนอภัย โทรศัพท์: 0922613020 อีเมล์: frist-neodragon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]