• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

       ภายใน ปี พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียน

  มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา

  เพื่อสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน  มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่วมสืบสานภูมิปัญญา

  หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งอาชีพ  รักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินวิถีชีวิต

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

          ปญญ เอวํ สตถํ

              ปัญญา ประดุจดังอาวุธ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-30 11:23:22 น.

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471277 อีเมล์: 43020009@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ดวงใจ อินกง โทรศัพท์: 0982273079 อีเมล์: dungjai0207@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]