• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านร่องถ่อนสามัคคี ที่ตั้ง เลขที่ ๕๙ หมู่ ๕ ตำบลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๒๐  โทรศัพท์  -   โทรสาร  -  อีเมล์  - สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ ๓  บ้านเวิน และหมู่ ๕ บ้านร่องถ่อน

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๕  นายพร ศิริพงษ์ นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานเปิดป้าย พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะกรรมการศึกษามีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี”  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๙ หมู่ ๕ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนายสลัด
  พิสัยพันธ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  นับถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน  ๕  คน        


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:51:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมควร มั่งมี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวัฒนา ชัยโสม

 • นางบังอร ศรีจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,724
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0812624699 อีเมล์: wernrong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัชฎาภรณื บันเทิงใจ โทรศัพท์: 0910542248 อีเมล์: lovegolf1727@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]