• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

  ๑.   นางอังกาบ   มงคลรัฐ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ

  ๒.   นายสมคิด   มะลิลา                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

  ๓.   นายวัฒนา   ชัยโสม                     ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  ๔.   นางแสงจันทร์   จันทะกิจ             ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

  ๕.   นายสัญญา   ยามมา                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  ๖.   นายแพง   พุทธิรักษ์                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

  ๗.   นายอำพล   สุทธิสาร                   ผู้แทนองค์กรศาสนา                               กรรมการ

  ๘.   นางสมจิตร   บูชากุล                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  ๙.   นายสมควร   มั่งมี                       ผู้อำนวยการสถานศึกษา                   กรรมการแลเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:51:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมควร มั่งมี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบังอร ศรีจันทร์

 • นายจักรพงษ์ เบ้ารักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0812624699 อีเมล์: wernrong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัชฎาภรณื บันเทิงใจ โทรศัพท์: 0910542248 อีเมล์: lovegolf1727@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]