• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโดยย่อ

                     โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๐๐  โดย นายอำเภอโพนพิสัย  เป็นผู้จัดตั้ง  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เปิดเรียนชั้นประถมปีที่  ๑ – ๔  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด  ๘.๕๐  เมตร  X  ๒๗  เมตร  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๗๕,๖๐๐  บาท

    ปีการศึกษา ๒๕๒๐   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๔๐,๑๕๐ บาท  วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  เปิดเรียนถึง     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และได้เข้าร่วมโครงการ RIT  ใช้แบบเรียนสำเร็จรูป ปีการศึกษา  ๒๕๒๘  เปิดเรียนถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   วันที่  ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เปลี่ยนชื่อโรงเรียน (โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต) บ้านห้วยเปลวเงือก เป็นโรงเรียนอนุบาลโพนพิสัย และ วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลโพนพิสัย กลับมาเป็นโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก   วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  ได้โอนไปสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:24:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0862223529 อีเมล์: 43020012@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายยุทธนา เจริญบุญมี โทรศัพท์: 0801249511 อีเมล์: serlen505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]