โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

   

                        ๑.  นายสมคิด  ต่างโอฐ          ประธานกรรมการ

                        ๒.  นายหมุน  รองโสภา          รองประธานกรรมการ

                         ๓.  นางเดือนฉาย  พรมภักดิ์     ผู้แทนผู้ปกครอง

                         ๔.  นายไพรวรรณ์  สีหามาตย์   ผู้แทนครู

                         ๕.  นายบุญ  อำนวยการ         ผู้แทนองค์กรชุมชน

                         ๖.  นายแสงเดือน  ศรีสาระ      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                         ๗.  นายธนบัตร  ราชภักดี       ผู้แทนศิษย์เก่า

                         ๘.  นายอุดม  ทิพย์อาสน์        ผู้แทนองค์กรศาสนา  

                         ๙.  ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ทองภู กรรมการและเลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 11:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: info@koktrorn.org
เว็บมาสเตอร์:: พิชัย ศรีบุญเรือง โทรศัพท์: 0828356955 อีเมล์: pichai.aun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]