• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายยัง   คำหงษา                  ประธานกรรมการ

  ๒. นางราตรี   ศรีอุดม                   กรรมการ

  ๓. นาย อภิสิทธิ์   อานาม             กรรมการ

  ๔. นายบุดดี  ฝ้ายขาว                  กรรมการ

  ๕. นางชนม์นิภา   ทวีการไถ        กรรมการ

  ๖. พระวันชัย  อภิญปัญโย            กรรมการ

  ๗. นายบุญลับ  โยธะวงศ์             กรรมการ

  ๘. นายกุล   คำหงษา                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๙. นายสมพงษ์   ฤาชา                กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 21:12:26 น.

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ โทรศัพท์: 0833331696 อีเมล์: aree.gey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]