• คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. ด.ช. ธวัชชัย   ยศนาค       ประธาน

  ๒. ด.ญ. นฤมล   แท่นหิน        รองประธาน

  ๓. ด.ช. มินทาดา  บลศรี         เลขานุการ

  ๔. ด.ช. โอภาส   บัวลำภู         กรรมการ

  ๕.ด.ญ. กุลธิดา   ธรรมศรี         กรรมการ

  ๖. ด.ญ. ดวงกมล   ทิพพร         กรรมการ

  ๗. ด.ช. พงศธร   บลศรี             กรรมการ

  ๘. ด.ช. วัชรพล   เบ้าทอง        กรรมการ

  ๙. ด.ช. วุฒิกร   พนหมเขต       กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 21:12:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนวลปรางค์ หลักมี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์

 • นางสุวดี คำหงษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,783
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ โทรศัพท์: 0833331696 อีเมล์: aree.gey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]