• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •       ส่งเสริมประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 21:12:26 น.

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอารีลักษณ์ แผลงฤทธิ์ โทรศัพท์: 0833331696 อีเมล์: aree.gey@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]