• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านบัว     อำเภอโพนพิสัย    จังหวัดหนองคาย

   

  1. ที่

   ชื่อ – สกุล

   ตำแหน่ง

   หมู่บ้าน

   หมายเหตุ

   1

   นายสุวิทย์  ทุ่งสาร

   ประธานกรรมการ

   คำเสน

    

   2

   นางกนกวรรณ  ภูศรี

   ผู้แทนผู้ปกครอง

   คำเสน

    

   3

   นายบุญเลิศ  จันทร์สว่าง

   ผู้แทนครู

   โรงเรียนบ้านบัว

    

   4

   นายอภิวัฒน์  แสนขวา

   ผู้แทนองค์การชุมชน

   คำเสน

    

   5

   นายทรายมูล  นรสาร

   ผู้แทนองค์กรปกครอง

   บ้านบัว

    

   6

   นางวันทะนา  แสนขวา

   ผู้แทนศิษย์เก่า

   บ้านทรายทอง

    

   7

   นายประพัฒ  วันใส

   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

   บ้านบัว

    

   8

   นายสำราญ  สิงห์บุญมา

   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

   บ้านหนองกุง

    

   9

   นายเลิศ  บุญยะรัง

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

   บ้านทรายทอง

    

   10

   นายแบน  ทองแสง

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

   บ้านตาดสำราญ

    

   11

   นายวิชัย  นรสาร

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

   บ้านบัว

    

   12

   นายสงกรานต์  หล้าชน

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

   บ้านหนองกุง

    

   13

   นายมนตรี  ศรีโสม

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

   บ้านหนองกุง

    

   14

   นายสำเนียง  กุลแก้ว

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

   บ้านทรายทอง

    

   15

   นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว

    

    

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 21:17:07 น.

โรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610948952 อีเมล์: 43020019@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์วิมล เสนาอาจ โทรศัพท์: 0810525019 อีเมล์: prang.2527@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]