• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านบัว

  ปีการศึกษา  2557

  1

  ด.ญ. รุ่งนภา สีสาณาราช

  ประธานกรรมการ

   

  2

  เด็กหญิงสายฝน   วันชัย

  รองประธานกรรมการ

   

  3

  เด็กชายณัฐพงษ์   พันลุงตุง

  รองประธานกรรมการ

   

  4

  ด.ญ. แวววรรณ ด้วงลา

  รองประธานกรรมการ

   

  5

  ด.ญ. สิริลักษ์ สะวิสัย

  เหรัญญิก

   

  6

  ด.ญ. อนัฎชา แสนสีมนต์

  ประชาสัมพันธ์

   

  7

  ด.ญ. อมรพันธ์ มหาพันธ์

  ฝ่ายวิชาการ

   

  8

  ด.ญ. จุฑาทิพย์ เพชรก้อน

  ฝ่ายวิชาการ

   

  9

  ด.ช. ศราวุฒิ บุญศรี

  ฝ่ายกิจกรรม

   

  10

  ด.ช. พายุ พิสัยพันธ์

  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

   

  11

  เด็กหญิงสิริลักษ์ สะวิสัย

  กรรมการและเลขานุการ

   

  12

  เด็กหญิงนฤมล   เสนากุล

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

  13

  เด็กหญิงวรรณิษา   สีนานอก

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 21:17:07 น.

โรงเรียนบ้านบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0610948952 อีเมล์: 43020019@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์วิมล เสนาอาจ โทรศัพท์: 0810525019 อีเมล์: prang.2527@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]