• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน
          โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี เดิมชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุ จัดตั้งเมื่อ วันที่  ๑๖  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๓  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านทุ่งธาตุเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  เปิดตั้งแต่  ป.๑ – ป.๔ เมื่อวันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๒  ได้ย้ายมาใช้สถานที่ๆ หมู่ ๑ บ้านท่าลี่ ตำบลชุมช้าง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  บริเวณริมฝั่งห้วยหลวง  มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓  ไร่ ๘๓ ตารางวา  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการจัดตั้งและแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นขึ้น โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี

              ชื่อโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ที่ตั้ง หมู่ ๑ ตำบล ชุมช้าง อำเภอ โพนพิสัยจังหวัด หนองคาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โทร-โทรสาร…-email:Thungthat_talee@hotmail.com  website http://www.thungthat.nongkhai๒.go.th   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เขตพื้นที่บริการ หมู่ ๑ บ้านท่าลี่ ตำบลชุมช้าง หมู่๒ บ้านดอนกลาง ตำบลชุมช้าง หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งธาตุ ตำบลจุมพล หมู่ ๒๕ บ้านพรพระธาตุ ตำบลจุมพล  จังหวัดหนองคาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:56:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร

 • นางทิพวัลย์ พรหมโคตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนรินญา กิวิลา โทรศัพท์: 0935098535 อีเมล์: Narinya.kiwila@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]