• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน

  ๑. นายเสาร์            เจริญใจ         ประธานกรรมการสถานศึกษา

  ๒. นางระเบียบ        ภูติอัต            กรรมการ

  ๓. นายมงคล          สิทธาหนุน      กรรมการ

  ๔. นายประสิทธ์      ศรีพนม          กรรมการ

  ๕. นายวิเชียร          ฉันบาล         กรรมการ

  ๖. นางสาวอ่อนตา   จำปาหอม      กรรมการ

  ๗. พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ          กรรมการ

  ๘. นางอุไรวรรณ     อุดมการเกตร  กรรมการ

  ๙. นายพงษ์เทพ     อินทร์อำคา    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:56:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร

 • นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนรินญา กิวิลา โทรศัพท์: 0935098535 อีเมล์: Narinya.kiwila@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]