• รายชื่อนักเรียน
 • รายชื่อนักเรียน

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานกเรียน

  ๑. เด็กชายณัฐวุฒิ           โฮงคำบุตร        ประธานนักเรียน

  ๒. เด็กหญิงศิริลักษณ์      วาลา                กรรมการ

  ๓. เด็กหญิงภัทรพร         ธรรมขันธ์          กรรมการ

  ๔. เด็กชายอนุพันธ์         วัชเดช              กรรมการ

  ๕. เด็กหญิงอารียา          ชลประธาน       กรรมการ

  ๖. เด็กชายศิวพล           ผาณิบุศย์          กรรมการ

  ๗. เด็กหญิงเกจวลี        โพนแพง           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-21 15:37:41 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]