• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหาร

       ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๕๘๖๗๖๘

  E-mail : phongtep๒๐๑๓@hotmail.com

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)สาขา……………………………………….…………………………………………………….

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี .....๑... เดือน.....

       ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ….....-............. คน

            ๒.๑ ชื่อ-สกุล ......-........วุฒิการศึกษาสูงสุด……-…….โทรศัพท์.......-.........e-mail………-………


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:56:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทิพวัลย์ พรหมโคตร

 • นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนรินญา กิวิลา โทรศัพท์: 0935098535 อีเมล์: Narinya.kiwila@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]