• รายชื่อนักเรียน
 • รายชื่อนักเรียน

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหาร

       ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๕๘๖๗๖๘

  E-mail : phongtep๒๐๑๓@hotmail.com

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)สาขา……………………………………….…………………………………………………….

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี .....๑... เดือน.....

       ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ….....-............. คน

            ๒.๑ ชื่อ-สกุล ......-........วุฒิการศึกษาสูงสุด……-…….โทรศัพท์.......-.........e-mail………-………


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-21 15:37:41 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]