• รายชื่อนักเรียน
  • รายชื่อนักเรียน

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • “ ภายในปี 2562 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี จัดการศึกษาให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะชีวิตก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-21 15:37:41 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: Thungthat_talee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]