• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
  โรงเรียนบ้านหนองแอก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
   
  ๑.  นายกวี ชนูนันท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา
  ๒.  นายสังคม เที่ยงธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๓.  นางเกษร สิงห์ภูกัน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  ๔.  นายอดุลย์ หนองดง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  ๕.  พระอธิการโสภา โชติโย กรรมการผู้แทนศาสนา
  ๖.  นายสุทิน สงวนรัตน์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  ๗.  นายสุบิน อาจอินทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ
  ๘.  นายธนภูมิ จันทร์หล่น กรรมการผู้แทนครู
  ๙.  นางสุวิภา  ธุระธรรม กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:37:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองแอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089836 อีเมล์: 43020041@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล โทรศัพท์: 0934094427 อีเมล์: suttipong1150@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]