โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายจัด            ทองละมัย                  ประธานกรรมการ
   
  2.  นางบุษบาพร    ชนูนันท์                    รองประธานกรรมการ
   
  3.  นายสมร           กองแก้ว                   กรรมการ
   
  4.  นายโชค           สาระดี                     กรรมการ
    
  5.  นายพลัฏฐ์        อัครเลิศโภคิน           กรรมการ
   
  6.  นางสิริกัญญา    ก่องขันธ์                  กรรมการ
   
  7. พระอดุลย์          มหาปญฺโญ              กรรมการ
   
  8. นางสายสนิท      อาษาจิตร                กรรมการ
   
  9.  นายชาญวิทย์    โคตะพันธ์               กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 15:46:29 น.

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430263 อีเมล์: 43020036@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ โทรศัพท์: 085-6598885 อีเมล์: prueshawase@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]