โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                                                 คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกา  2562
   
  1. เด็กหญิงเกร็ดมณี   ชนขิด              ประธานนักเรียน
  2.เด็กหญิงปัทมากาล   โสภารักษ์              รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงกันยนา   ฝ่ายเพชร                กรรมการ
  4. เด็กหญิงเชาวณี    ศรีอุดม                  กรรมการ
  5. เด็กหญิงธิดาวัลย์   ฆ้องลา                  กรรมการ
  6. เด็กหญิงวาริศรา    จอมศรี                 กรรมการ
  7. เด็กหญิงภัณฑิรา    ครรทักษ์              กรรมการ
  8. เด็กหญิงนันธิตา    ครรทักษ์               กรรมการ
  9. เด็กหญิงชลริสา   แสงทอง                  กรรมการ
  10.เด็กหญิงเขมจิรา    ดวงภักดี              กรรมการ
  11.เด็กหญิงรวงข้าว    ปานทอง              กรรมการ
  12.เด็กชายธนาภัทร์    จอมศรี               กรรมการ
  13.เด็กชายนพรัตน์   บัวคอม                 กรรมการ
  14.เด็กชายกฤษฎา    จำปี                    กรรมการ
  15.เด็กชายศุภพล    ทอดภักดี              กรรมการและเลขานุการ
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 15:46:29 น.

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430263 อีเมล์: 43020036@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ โทรศัพท์: 085-6598885 อีเมล์: prueshawase@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]