• NAGA MODEL
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                 คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายฉลาด จันทราช             ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงอัจฉรา  ธรรมโนวัตร      รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงธัญสุดา สุวรรณขาว     กรรมการ 

  4.  เด็กชายกิตติพงศ์  ชมภู            กรรมการ

  5.  เด็กชายถิรวัฒน์ จาริวงษ์           กรรมการ

  6.  เด็กชายธีรพงษ์ ไตรทิพย์          กรรมการ

  7.  เด็กชายพีระพงษ์ ชัยภิบาล        กรรมการ

  8.  เด็กชายทศพล ศรีบุญเรือง        กรรมการ

  9.  เด็กหญิงจรัส งามลุน                เลขาและกรรมการ
   
  10. ครูสมเกียรติ พรหมสุถา           ที่ปรึกษากรรมการนักเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 09:29:08 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอาคม มาตา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมเกียรติ พรหมสุภา

 • นายโสฬส บัวบาลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020033@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง โทรศัพท์: 0951685493 อีเมล์: wtongpratuang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]