• NAGA MODEL
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •              วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 09:29:08 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอาคม มาตา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุกันยา สะสาร

  • นายสมเกียรติ พรหมสุภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020033@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง โทรศัพท์: 0951685493 อีเมล์: wtongpratuang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]