• คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กหญิงศศิธร  แสนละคร                ประธาน

  2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์จันทร์       รองประธาน
  3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ซารัมย์              รองประธาน
  4. เด็กหญิงชลธิชา  มณีสวาท            เลขานุการ
  5. เด็กชายวัชร์ธินันท์  เดชกุลรัมย์      ผู้ช่วยเลขานุการ
  6. เด็กชายอิสราพงษ์  เมืองทา          กรรมการ
  7. เด็กชายปฏิภาณ  โพนธาตุ             กรรมการ
  8. เด็กชายธนทรัพย์  พลหงษ์             กรรมการ
  9. เด็กชายประณต  มาตรา                 กรรมการ
  10. เด็กหญิงสิริรัก  สอนสวาท              กรรมการ
  11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชรินทร์              กรรมการ
  12. เด็กหญิงจีรนันท์  ธงหาร                กรรมการ
  13. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำอินทร์            กรรมการ
  14. เด็กหญิงสุรีย์  นามสุขี                    กรรมการ
  15. เด็กหญิงสิรภัทร  กองธรรม            กรรมการ
  16. เด็กหญิงอภิญญา  กมลภพ            กรรมการ
  17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลคราม       กรรมการ
  18. เด็กหญิงปนัดดา  ยาแก้ว              กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 16:05:38 น.

โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042017151 อีเมล์: 43020023@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทวัน กองธรรม โทรศัพท์: อีเมล์: ggun_nun@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]