โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • SOCIAL NETWORK
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายอนุชา           สินทร                    ประธานนักเรียน

  2.  เด็กชายเจษฎากรณ์  โสพลพงษ์                     รองประธาน

  3.  เด็กหญิงลดาวัลย์      กลิ่นขจร                         กรรมการ

  4.  เด็กชายอานันทร       อ้วนแพง                         กรรมการ

  5.  เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทองเพชร                        กรรมการ

  6.  เด็กชายเจษฎากรณ์   โสพลพงศ์                       กรรมการ

  7.  เด็กหญิงกานดา         ยอดทองหอม                  กรรมการ

  8.  เด็กหญิงอาภาพร       ดวงประเสริฐ                    กรรมการ

  9.  เด็กหญิงจุฑารัตน์      สินสุพรรณ                       กรรมการ

  10. เด็กหญิงอัญชิษา     วงค์คำศักดิ์                       กรรมการ

  11. เด็กหญิงพรณภา      โบราณ          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรลือศักดิ์ อำนวยการ โทรศัพท์: 0922737675 อีเมล์: Banluesak0267@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]