โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • SOCIAL NETWORK
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนมุ่งสู่มาตรฐาน  และเป็นเลิศด้านวิชาการ
  2. พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

   

   

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน  วิชาการได้มาตรฐาน
  2. ภูมิทัศน์สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
  3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                นิสัยดี  มีความรับผิดชอบ  รักสิ่งแวดล้อม

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                  น่าอยู่  น่าเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรลือศักดิ์ อำนวยการ โทรศัพท์: 0922737675 อีเมล์: Banluesak0267@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]