• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  เป็นโรงเรียนจัดระบบบริหารคุณภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  นตฺถิ  ปัญฺญา สมา อาภา      แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-24 13:45:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนตรี ฮักหอม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำราญ โพธิ์ทิพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมบัติ ศรีจันทร์

 • นางสิริภัทร ชาวยศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042 470218 อีเมล์: nong_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตยา ก่องขันธ์ โทรศัพท์: 0981976586 อีเมล์: kongkhananit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]