• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •     วิสัยทัศน์

           โรงเรียนน่าอยู่   นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    นำครูสู่มาตรฐาน   ประสานชุมชนร่วมพัฒนา

  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      พันธกิจ

  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดและน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. จัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
  3. ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ให้ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-08 12:20:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนวัฒน์ บัวระพา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเจรจร ฤาชา

 • นางสุธาวดี ตันตะสุด

 • เพลงมาร์ช สพป หนองคาย เขต 2สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,782
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแหวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089830 อีเมล์: 43020028@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัดดา หล้าคอม โทรศัพท์: 042-089830 อีเมล์: panadda1313@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]