โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี  ตั้งอยู่  บ้านเหล่า  หมู่ที่ 1  ตำบลสร้างนางขาว   อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2541    เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งหลวง  ขึ้นต่ออำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน มีครูใหญ่คนแรก  ช่ือ  นายหอม  กวนหลวง  ต่อมาได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ในปี พ.ศ. 2505  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัด  มาสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่  โดยชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างจนปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 18:22:01 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายชาติชาย เหง้าวิชัย
  • แนะนำบุคลากร

  • นางปิยมาพร เหง้าวิชัย

  • นายวรศักดิ์ หมั่นมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,759
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]