โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

  1. นางพักตรเพียร  พรหมนอก                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ

  2. นางมะลิ  หมูเถื่อน                                 ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

  3. นายชัยรัตน์   มีฤทธิ์                              ผู้แทนครู                                               กรรมการ

  4. นายดอกไม้  คูณลาน                            ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ

  5. นางนิตย์  ศรีบุญเรือง                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ

  6. นายจักรพันธ์  สมวงษ์                           ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

  7. พระสมเด็จ ฐิติธมฺโม                             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                               กรรมการ

  8. นานประเสริฐ  เบญจมาศ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  9. นายชาติชาย   เหง้าวิชัย                     ผู้อำนวยการสถานศึกษา                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 18:22:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติชาย เหง้าวิชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรุณี สองหลวง

 • นางปิยมาพร เหง้าวิชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]