โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

  1.นายวิรัตชัย โยธวงศ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ

  2.นางมะลิ  วังทะพันธ์                        ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

  3.นางสาวอรุณี สองหลวง                   ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  4.นางพักตรเพียร พรหมนอก               ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

  5.นายดอกไม้ คูณลาน                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           กรรมการ

  6.นางนิตย์  ศรีบุญเรือง                       ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

  7.นายสมพงษ์ อินทะสิงห์                    ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ

  8.นางปัญจา แท่นหิน                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

  9.นายพิทยา จำวงศ์                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 14:34:04 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]