• คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
  ประธานสภานักเรียน                      เด็กหญิงอชิรญาณ์ ต่างโอษฐ
  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1        เด็กชายธีรเดช นามอน
  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2        เด็กหญิงลลิตา ปิดตะคุ
  เลขานุการสภานักเรียน                   เด็กหญิงสิรินุช น้ำใส
  เหรัญญิก                                  เด็กหญิงศิริกัญญา น้ำใส

  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
  เด็กหญิงแก้วมณี งาคะเชนท์
  เด็กหญิงวนิดา อาสนามิ
  เด็กชายธราเทพ พรรณาขา
  เด็กหญิงศิริกัญญา น้ำใส
  เด็กชายสุกฤษฎ์ ศิริทอน

   

  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
  เด็กหญิงแก้วมณี งาคะเชนท์
  เด็กหญิงวนิดา อาสนามิ
  เด็กชายธราเทพ พรรณาขา
  เด็กหญิงศิริกัญญา น้ำใส
  เด็กชายสุกฤษฎ์ ศิริทอน

  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
  เด็กหญิงแก้วมณี งาคะเชนท์
  เด็กหญิงวนิดา อาสนามิ
  เด็กชายธราเทพ พรรณาขา
  เด็กหญิงศิริกัญญา น้ำใส
  เด็กชายสุกฤษฎ์ ศิริทอน

  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
  เด็กหญิงแก้วมณี งาคะเชนท์
  เด็กหญิงวนิดา อาสนามิ
  เด็กชายธราเทพ พรรณาขา
  เด็กหญิงศิริกัญญา น้ำใส
  เด็กชายสุกฤษฎ์ ศิริทอน

  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
  เด็กหญิงแก้วมณี งาคะเชนท์
  เด็กหญิงวนิดา อาสนามิ
  เด็กชายธราเทพ พรรณาขา
  เด็กหญิงศิริกัญญา น้ำใส
  เด็กชายสุกฤษฎ์ ศิริทอน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 13:12:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430259 อีเมล์: 43020027@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเกษมณี บุตรศรี โทรศัพท์: 0821058552 อีเมล์: www.looggat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]