โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  ๑.นายสลัด กงพา           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการ                                       

  ๒.นายสำราญ ยางคำ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๓.นางสาวนาน ทองชนะ            ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

  ๔.นางสาวชอบใจ บูชากุล           ผู้แทนครู                                      กรรมการ

  ๕.นางสาวแดง บุตรดา              ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

  ๖.นายวันที พฤคณา                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  ๗.นายกฤตยชญ์ สิงหศิริ            ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  ๘.พระสมพงษ์ กัณยาโน            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                        กรรมการ

  ๙.นางอรุณ  ภักดีสัจจกุล           ผู้อำนวยการสถานศึกษา      กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:39:15 น.

โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020003@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพันธ์ ท้าวศิริธาดา โทรศัพท์: 0904592161 อีเมล์: u54031040242@uru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]