• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

 • ประวัติโรงเรียน
 •               

     โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2498  โดยนิคมสร้างตนเองอำเภอโพนพิสัยเป็นผู้ก่อตั้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านโนน  ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย  12  และโรงเรียนบ้านโนนวิทยา  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรีียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  ตามลำดับ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  18  ไร่  มีนายธีระ  เชาว์ชื่นเป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 4   ต่อมากรมประชาสงเคราะห์โอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

       ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2   สำนักงานคุณะกรรมการการศึกษาขั้้้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  คือ 1.บ้านโนน  หมู่ที่  4   2.บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 9  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนายนรินทร์ นาบำรุง เป็นผูุ้อำนวยการโรงเรียน

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 19:08:36 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430164 อีเมล์: 43020004@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย ภูจอมจิตร โทรศัพท์: 0967247349 อีเมล์: thawat.joke@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]