• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ให้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีความเสมอภาค

  2.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีมาตรฐานมีความเข้มแข็ง  มีอิสระในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

  3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 15:47:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนรินทร์ นาบำรุง
 • แนะนำบุคลากร

 • สิบเอกหญิงพรทิพย์ ดวงพรม

 • นางสาวบุณยาพร ป่าแดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430164 อีเมล์: 43020004@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตมณี เสือแสงทอง โทรศัพท์: 0909739847 อีเมล์: ratmanee9847@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]